x

사이트맵

정보광장
장애인취업정보 목록
장애인취업정보
장애인취업정보 목록
41 개 1 페이지

모집기간 : 2024-03-19~2024-04-05
모집인원 : 2명
40
모집기간 : 2023-03-14~2023-03-24
모집인원 : 6명
39
모집인원 : 1명
38
모집기간 : 2023-03-01~2023-03-14
모집인원 : 1명
37
모집기간 : 2022-12-26~2023-01-06
모집인원 : 1명
36
모집기간 : 2022-06-24~2022-07-06
모집인원 : 1명
35
모집기간 : 2022-06-24~2022-07-06
모집인원 : 1명
34
모집기간 : 2022-06-24~2022-06-30
모집인원 : 1명
33
모집기간 : 2022-06-24~2022-06-30
모집인원 : 1명
32
모집기간 : 2022-05-17~2022-05-27
모집인원 : 1명
31
모집인원 : 00명
30
모집기간 : 2022-04-25~2022-04-29
모집인원 : 1명
29
모집기간 : 2022-04-25~2022-04-29
모집인원 : 1명
28
모집기간 : 2022-02-14~2022-02-25
모집인원 : 3명
27
모집인원 : 1명
페이스북 인스타그램 카카오톡 유튜브채널 통통라디오
주소 : 04704 서울시 성동구 청계천로 506 성동장애인종합복지관
대표전화 : 02-2290-3100

FAX : 02-2290-3181

Email : omni3100@naver.com

Copyright©Seongdong Community Rehabilitation Center all rights reserved. Designed by MIR